Łuczyński Tomasz, Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zezwolenia na delisting ze względu na zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia a przewlekłość postępowania administracyjnego. Glosa do wyroku NSA z dnia 5 listopada 2020 r., II GSK 813/20

Glosy
Opublikowano: Glosa 2022/2/109-116
Autor:
Rodzaj: glosa

Zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie zezwolenia na delisting ze względu na zaskarżenie uchwały walnego zgromadzenia a przewlekłość postępowania administracyjnego. Glosa do wyroku NSA z dnia 5 listopada 2020 r., II GSK 813/20

cz. kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX