Wosiak Kacper, Zastosowanie art. 98 § 2 oraz art. 101 § 3 k.r.o. do wykonywania prawa głosu z udziałów (akcji) – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.02.2019 r., IV CSK 100/18

Glosy
Opublikowano: Glosa 2023/2/44-52
Autor:
Rodzaj: glosa

Zastosowanie art. 98 § 2 oraz art. 101 § 3 k.r.o. do wykonywania prawa głosu z udziałów (akcji) – glosa do wyroku Sądu Najwyższego z 14.02.2019 r., IV CSK 100/18

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX