Michałowska Monika, Zastosowanie art. 108 k.c. do działań piastunów organów reprezentacji osób prawnych - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12.01.2022 r., III CZP 24/22

Glosy
Opublikowano: Glosa 2023/4/34-43
Autor:
Rodzaj: glosa

Zastosowanie art. 108 k.c. do działań piastunów organów reprezentacji osób prawnych - glosa do uchwały Sądu Najwyższego z 12.01.2022 r., III CZP 24/22

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX