Ratusznik Piotr, Zasądzenie odszkodowania w wysokości hipotetycznych, nieponiesionych kosztów naprawy – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.12.2021 r., III CZP 66/20

Glosy
Opublikowano: Glosa 2023/1/46-54
Autor:
Rodzaj: glosa

Zasądzenie odszkodowania w wysokości hipotetycznych, nieponiesionych kosztów naprawy – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.12.2021 r., III CZP 66/20

kryt.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX