Rząsa Grzegorz, Zasada "zanieczyszczający płaci" i rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 lutego 2021 r., III OSK 3286/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/7-8/64
Autor:
Rodzaj: glosa

Zasada "zanieczyszczający płaci" i rozstrzyganie wątpliwości interpretacyjnych na korzyść strony. Glosa do wyroku NSA z dnia 23 lutego 2021 r., III OSK 3286/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX