Jurkowska Anna, Zapłata podatku w formie bezgotówkowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 4 lutego 2004 r., III SA 1314/02

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2005/1-2/123-132
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Zapłata podatku w formie bezgotówkowej. Glosa do wyroku WSA z dnia 4 lutego 2004 r., III SA 1314/02

I. Omawiana sprawa jest pierwszym, jak dotychczas, wypadkiem rozstrzygnięcia przez sąd administracyjny kwestii zapłaty podatku w sposób bezgotówkowy na gruncie obowiązującej od 1 stycznia 1998 r. ustawy Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) . Stąd zasługuje na uwagę ze względu na aktualność i praktyczną użyteczność poruszonego zagadnienia. Problem, przed którym stanął sąd można wyrazić pytaniem, kiedy i w jaki sposób następuje moment (termin) zapłaty w przypadku rozliczeń bezgotówkowych dokonywanych za pośrednictwem banków.

II. Wyrok nie stanowi zasadniczego zwrotu w dotychczasowej linii orzeczniczej Sądu Najwyższego, sprowadza się raczej do potwierdzenia już ustalonej. W kwestii momentu dokonania zapłaty podatku, wobec treści przepisów ustawyz dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (tekst jednolity Dz. U. z 1993 r. nr 108, poz. 486), Naczelny Sąd Administracyjny wydawał orzeczenia stanowiące, iż ryzyko związane z nieterminową realizacją...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX