Wesołowska Agnieszka, Zaliczka dla biura podróży a VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 19 grudnia 2018 r., C-422/17

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Zaliczka dla biura podróży a VAT. Glosa do wyroku TS z dnia 19 grudnia 2018 r., C-422/17

1.Wprowadzenie

Na gruncie dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej –ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług –rozdziale 3 tego aktu prawnego „Procedurę szczególną dla biur podróży”. W myśl przepisu art. 306 dyrektywy 112, będącego wprowadzeniem tego szczególnego systemu, państwa członkowskie stosują procedurę szczególną VAT, zgodnie z niniejszym rozdziałem, do transakcji dokonywanych przez biura podróży, o ile biura te występują we własnym imieniu wobec nabywców oraz gdy wykorzystują one do realizacji podróży towary dostarczane i usługi świadczone przez innych podatników. To, co jest szczególne dla tego typu specjalnego reżimu opodatkowania, to fakt, że na mocy przepisu art. 308dyrektywy 112, w odniesieniu do takiej usługi świadczonej przez biuro podróży, za podstawę opodatkowania i cenę, z wyłączeniem VAT, uznaje się marżę biura podróży stanowiącą różnicę pomiędzy całkowitą kwotą, z wyłączeniem VAT, do zapłaty przez turystę a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX