Ostapski Adam, Zakres zastosowania przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 12 czerwca 2013 r., I OSK 2317/12

Glosy
Opublikowano: ST 2019/12/86-91
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Zakres zastosowania przepisu art. 5 ust. 3 ustawy o dodatkach mieszkaniowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 12 czerwca 2013 r., I OSK 2317/12

Glosa poświęcona jest kwestii możliwości powiększenia normatywnej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego o 15 m2 przez organ administracji publicznej rozstrzygający wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego w sytuacji, gdy osoba niepełnosprawna zamieszkuje lokal mieszkalny sama, ale – z uwagi na jej stan zdrowia – opiekę nad nią sprawują różne osoby, w tym jej najbliższe.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX