Kozioł Tomasz, Zakres uprzedzenia o zmianie kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniu karnym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.07.2021r., IV KK 337/21

Glosy
Opublikowano: PS 2023/5/115-122
Autor:
Rodzaj: glosa

Zakres uprzedzenia o zmianie kwalifikacji prawnej czynu w postępowaniu karnym. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 27.07.2021r., IV KK 337/21

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX