Trela Dawid, Zakres postępowania interpretacyjnego a obowiązki raportowania schematów podatkowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 stycznia 2021 r., I FSK 1703/20

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/3/28
Autor:
Rodzaj: glosa

Zakres postępowania interpretacyjnego a obowiązki raportowania schematów podatkowych. Glosa do wyroku NSA z dnia 28 stycznia 2021 r., I FSK 1703/20

Słowa kluczowe: prawo podatkowe, schematy podatkowe, obowiązki raportowania, interpretacje indywidualne, zakres postępowania interpretacyjnego

Głównym problemem rozpatrywanym przez Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) w analizowanym wyroku była kwestia dopuszczalności wydawania interpretacji prawa podatkowego w zakresie przepisów dotyczących raportowania schematów podatkowych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku uznał taką dopuszczalność, argumentując, że przepisy dotyczące schematów konstytuują określone obowiązki o charakterze analitycznym i informacyjnym, a zatem mogą być przedmiotem interpretacji indywidualnej. Sąd posłużył się argumentem systemowym – miejsce przepisów o schematach podatkowych w ustawie – Ordynacja podatkowa nie wskazuje na wyłączenie z możliwości wydawania interpretacji. Odnosząc się do, zdaniem autora glosy, najważniejszego problemu, tzn. rozpatrzenia, czy przepisy o raportowaniu schematów podatkowych mają charakter materialny czy proceduralny, NSA uznał, że...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX