Skowron Andrzej, Z problematyki obiektywnego przypisania skutku. Glosa do wyroku SN z dnia 19 maja 2015 r., V KK 85/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Z problematyki obiektywnego przypisania skutku. Glosa do wyroku SN z dnia 19 maja 2015 r., V KK 85/15

Glosowane orzeczenie SN, uchylające wyrok Sądu Okręgowego w P. z dnia 4 listopada 2014 r. i przekazujące sprawę oskarżonego D.K. do ponownego rozpoznania, nie tylko otwiera pole rozważań nad zagadnieniem, które ciągle jeszcze jest traktowane w kategoriach "nowości”, ale porusza również niezwykle kontrowersyjny problem tzw. nauki o zwiększonym ryzyku (Risikoerhὅ hungslehre) , którym to pojęciem posługuje się koncepcja obiektywnego przypisania skutku przestępstw materialnych. Formułując zalecenia dla sądu odwoławczego, SN polecił bowiem rozważenie, czy w świetle dokonanych ustaleń faktycznych D.K. w zarzucalny, istotny, znaczący sposób zwiększył ryzyko zaistnienia zarzucanego wypadku.

Dalsze uwagi chcę zacząć jednak od drobnej dygresji, a mianowicie, że kiedy wiele lat temu zapoznawałem się założeniami teorii o potrzebie tzw. obiektywnego przypisania skutku przestępstw materialnych, do ręki "wpadły” mi dwie glosy; jedna uznanego już wówczas teoretyka prawa J. Giezka oraz Jarosława...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX