Warylewski Jarosław Krzysztof, Wyrób alkoholu na własny użytek. Glosa do uchwały SN z dnia 30 listopada 2004 r., I KZP 23/04

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2005/1-2/139-144
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Wyrób alkoholu na własny użytek. Glosa do uchwały SN z dnia 30 listopada 2004 r., I KZP 23/04

1. Sąd Najwyższy podjął uchwałę zawierającą rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego, które wzbudziło poważne wątpliwości Sądu Okręgowego. Mamy do czynienia z zasadniczą wykładnią ustawy, przyjętą w trybie art. 441 § 1 k.p.k. Wykładnia ta ma charakter wyjątkowy, bo w praktyce zastępuje ona sądy odwoławcze w procesie interpretacji przepisów - tych zwłaszcza, które budzą wątpliwości w doktrynie lub rozbieżności w orzecznictwie. Już to stanowi wystarczający powód uznania, że glosowana uchwała zasługuje na uwagę. A zasługuje na nią - moim zdaniem - tym bardziej, iż proponowana przez naczelny organ sądowy Rzeczypospolitej Polskiej wykładnia art. 12a ust. 1 ustawy z 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych jest błędna i tak jak argumenty przedstawione w uzasadnieniu do uchwały, nie zasługuje na aprobatę.

2. Odpowiedzialność karną za produkcję spirytusu oraz za wyrabianie, przechowywanie oraz obrót bez wymaganego zezwolenia przyrządami do jego wyrobu była...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX