Wołowiec Tomasz, Wyręczenie płatnika w płatności podatku a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 kwietnia 2021 r. (II FSK 3515/18)

Glosy
Opublikowano: OwSS 2022/4/135-139
Autor:
Rodzaj: glosa

Wyręczenie płatnika w płatności podatku a wygaśnięcie zobowiązania podatkowego. Glosa aprobująca do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 kwietnia 2021 r. (II FSK 3515/18)

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX