Lasiński-Sulecki Krzysztof, Wyłączenie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej. Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2017 r., C-465/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2018
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Wyłączenie opodatkowania akcyzą energii elektrycznej wykorzystywanej do celów redukcji chemicznej. Glosa do wyroku TS z dnia 7 września 2017 r., C-465/15

1.Sporny przepis dyrektywy

Spór dotyczył wykładni art. 2 ust. 4 lit. b tiret trzecie dyrektywy Rady 2003/96/WE z 27.10.2003 r. w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej (Dz.Urz. UE L 283, s. 51) - dalej dyrektywa 2003/96, który stanowi: „Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do: (...) następującego wykorzystania produktów energetycznych i energii elektrycznej:

produktów energetycznych wykorzystywanych do celów innych niż paliwo silnikowe lub paliwa do ogrzewania,

podwójnego zastosowania produktów energetycznych.

Produkt energetyczny ma podwójne zastosowanie w przypadku gdy jest wykorzystywany zarówno jako paliwo do ogrzewania oraz w celach innych niż jako paliwo silnikowe i paliwo do ogrzewania. Wykorzystywanie produktów energetycznych do redukcji chemicznej oraz w procesach elektrolitycznych i metalurgicznych uważa się za podwójne zastosowanie,

energii elektrycznej wykorzystywanej zasadniczo do celów redukcji chemicznej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX