Glosy
Opublikowano: EPS 2012/4/40-46
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Wyłączenie ochrony prawnoautorskiej dla wzorów przemysłowych. Glosa do wyroku TS z dnia 27 stycznia 2011 r., C-168/09

Wzory przemysłowe są niezwykle podatne na ochronę w świetle różnych regulacji z zakresu prawa własności intelektualnej . Podstawową formą ochrony tego rodzaju dóbr niematerialnych jest ochrona na podstawie przepisów dotyczących wzorów przemysłowych. Nie jest to jedyna możliwość. Wzór przemysłowy może uzyskać ochronę zarówno na podstawie przepisów dotyczących wzorów użytkowych, przepisów dotyczących znaków towarowych, prawa autorskiego , jak i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji . Wydane przez TS orzeczenie w sprawie Flos SpA v. Semeraro Casa a Famiglia SpA wyjaśnia stanowisko TS, w sytuacji gdy szukamy ochrony na podstawie przepisów prawa autorskiego dla wzorów przemysłowych, które weszły do domeny publicznej. Stanowisko to jest szczególnie ciekawe z punktu widzenia polskiego systemu ochrony wzorów przemysłowych i utworów wzornictwa przemysłowego . Polski ustawodawca wprowadził bowiem szczególną regulację, która, co do zasady, ma wyłączyć ochronę prawnoautorską dla wzorów przemysłowych, których ochrona już wygasła. Analizy ochrony kumulowanej będzie się ograniczać do przepisów prawa własności przemysłowej i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?