Adaszewski Tomasz, Wykładnia pojęcia "wystąpienie z roszczeniem" w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 maja 2019 r., III CSK 91/17

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/12/96
Autor:
Rodzaj: glosa

Wykładnia pojęcia "wystąpienie z roszczeniem" w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 29 maja 2019 r., III CSK 91/17

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX