Kokoszkiewicz Artur, Wygaśnięcie prawa do skutecznego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Glosa do wyroku NSA z dnia 11 lipca 2017 r., II FSK 1867/15

Glosy
Opublikowano: FK 2018/4/67-75
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Wygaśnięcie prawa do skutecznego złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Glosa do wyroku NSA z dnia 11 lipca 2017 r., II FSK 1867/15

Nie ma podstaw do twierdzenia, że zastosowany w art. 79 § 2 Ordynacji podatkowej zwrot „złożenie wniosku” powinien być interpretowany jedynie jako faktyczne (fizyczne) dostarczenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty organowi podatkowemu. Skoro w dziale III Ordynacji podatkowej nie przewidziano odrębnych zasad obliczania terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty, to prawidłowy zdaje się wniosek, że dla oceny zachowania terminu do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty powinien mieć zastosowanie art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX