Cień Krzysztof, Wydatek poniesiony na spłatę cudzego długu podatkowego a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2021 r., II FSK 1198/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/10/90
Autor:
Rodzaj: glosa

Wydatek poniesiony na spłatę cudzego długu podatkowego a koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 21 grudnia 2021 r., II FSK 1198/21

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX