Tykwińska-Rutkowska Dominika, Wydanie z naruszeniem prawa aktu prawnego podstawy prywatyzacji zadań z zakresu edukacji publicznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 19 maja 2015 r., II SA/Gd 416/15

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2016/3/23-42
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Wydanie z naruszeniem prawa aktu prawnego podstawy prywatyzacji zadań z zakresu edukacji publicznej. Glosa do wyroku WSA z dnia 19 maja 2015 r., II SA/Gd 416/15

W tezie wyroku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku przyjął, że „rozważania na temat zgodności z prawem zaskarżonego aktu muszą być prowadzone w oparciu o stanowisko Sądu wyższej instancji z uwagi na to, że niniejsza sprawa była przedmiotem wyrokowania Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd ten, w wyniku uwzględnienia złożonej przez NSZZ «Solidarność» Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku skargi kasacyjnej - uznał legitymację Komisji do zaskarżenia zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska z powodu jego dwojakiego charakteru [przyp. D.T.-R.] - wyrokiem z dnia 19 maja 2015 r., I OSK 68/15, uchylił w całości wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 20 sierpnia 2014 r., II SA/Gd 286/14 i przekazał sprawę temu Sądowi do ponownego rozpoznania”.

Powyższa teza została sformułowana przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku na gruncie następującego stanu faktycznego .

Postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku zostało...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX