Ślebzak Krzysztof, Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Glosa do wyroku WSA z dnia 16 września 2005 r., III SA/Wa 1548/05

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2007/3/185-194
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Glosa do wyroku WSA z dnia 16 września 2005 r., III SA/Wa 1548/05

Istota sporu, stanowiącego podstawę glosowanego orzeczenia, sprowadzała się do oceny dopuszczalności stosowania - wobec państwowych jednostek organizacyjnych w celu obliczenia wysokości wpłat na Państwowy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej jako PFRON) - korzystniejszego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych, aniżeli wynikającego z treści art. 21 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych . Zdaniem skarżącego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zastosowanie powinien znajdować art. 65 ust. 2 ustawy. Na tej podstawie w 1999 r. należało przyjąć 3%, zamiast 6%, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Tymczasem, w ocenie wojewódzkiego sądu administracyjnego, przepis ten nie miał do skarżącego zastosowania, gdyż dotyczył państwowych jednostek organizacyjnych będących jednostkami lub zakładami budżetowymi. ZUS zaś taką jednostką nie jest.

Rozstrzygnięcie sporu niewątpliwie utrudniały dość częste zmiany omawianej...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX