Stefański Ryszard A., Wpływ znajdowania się kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego na określenie prędkości bezpiecznej. Glosa do wyroku SN z dnia 20 października 2020 r., IV KK 661/19

Glosy
Opublikowano: OSP 2021/4/26
Autor:
Rodzaj: glosa

Wpływ znajdowania się kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego na określenie prędkości bezpiecznej. Glosa do wyroku SN z dnia 20 października 2020 r., IV KK 661/19

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX