Glosy
Opublikowano: OSP 2019/10/101
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Wpływ zmiany stanu prawnego na ocenę zarzutów skargi kasacyjnej. Glosa do wyroku NSA z dnia 10 października 2018 r., II GSK 3254/16

Słowa kluczowe: postępowanie administracyjne w sprawie powołania na stanowisko notariusza, wydanie decyzji o powołaniu na stanowisko notariusza i wyznaczeniu siedziby kancelarii mimo braku przesłanki odbycia aplikacji, wpływ zmiany stanu prawnego na wydaną decyzję administracyjną

1. Teza komentowanego wyroku(a zwłaszcza sposób jej sformułowania) jest niemożliwa do akceptacji na gruncie obowiązującego w Polsce modelu sądowej kontroli administracji. Jej istotą jest bowiem badanie legalności zaskarżonych do sądu aktów i czynności organów administracji publicznej według stanu prawnego i faktycznego sprawy z daty podjęcia owych aktów lub czynności. Stwierdzenie takie jest tak oczywiste, że większość piśmiennictwa z zakresu postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego nie poświęca mu zbyt wiele uwagi, uznając, jak można sądzić, że nikomu nigdy nie przyjdzie do głowy kwestionowanie takiego fundamentalnego założenia sądowej kontroli administracji. Warto jednak przypomnieć pogląd...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?