Glosy
Opublikowano: OwSS 2020/2/120-127
Autor:

Właściwość organu pomocy społecznej w sprawie przyznania świadczenia osobie ubezwłasnowolnionej. Glosa do postanowienia NSA z dnia 9 marca 2017 r., I OW 225/16

krytycz
Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?