Gapski Maciej P., Właściwość organu pomocy społecznej w sprawie przyznania świadczenia osobie ubezwłasnowolnionej. Glosa do postanowienia NSA z dnia 9 marca 2017 r., I OW 225/16

Glosy
Opublikowano: OwSS 2020/2/120-127
Autor:
Rodzaj: glosa

Właściwość organu pomocy społecznej w sprawie przyznania świadczenia osobie ubezwłasnowolnionej. Glosa do postanowienia NSA z dnia 9 marca 2017 r., I OW 225/16

krytycz

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX