Łukowiak Bartosz, Właściwość funkcjonalna do rozpoznania zażalenia na zarządzenie prezesa sądu apelacyjnego o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.11.2021 r., III KZ 46/21

Glosy
Opublikowano: PS 2022/7-8/162-171
Autor:
Rodzaj: glosa

Właściwość funkcjonalna do rozpoznania zażalenia na zarządzenie prezesa sądu apelacyjnego o odmowie przyjęcia wniosku o wznowienie postępowania. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 16.11.2021 r., III KZ 46/21

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX