Glosy
Opublikowano: PS 2012/1/121-125
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Wątpliwości co do wykładni prawa odnoszące się do możliwości orzeczenia przez sąd odwoławczy surowszej kary pozbawienia wolności. Glosa do uchwały SN z dnia 23 marca 2011 r., I KZP 28/10

W glosowanej uchwale składu siedmiu sędziów Sąd Najwyższy rozstrzygnął zagadnienie prawne w związku z poważnymi wątpliwościami co do wykładni prawa, przedstawione postanowieniem tego Sądu w składzie trzech sędziów, a mianowicie: „czy zawarte w przepisie art. 454 § 2 k.p.k. wyrażenie gdy nie zmienia ustaleń faktycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku, odnoszące się do możliwości orzeczenia przez sąd odwoławczy surowszej kary pozbawienia wolności, obejmuje swym zakresem każdą zmianę tych ustaleń, w tym także zmianę w kierunku korzystnym dla oskarżonego”. Zagadnienie to wiąże się bezpośrednio z zakresem reformacyjnego orzekania przez sąd odwoławczy co do istoty sprawy w postępowaniu apelacyjnym.

Cały art. 454 k.p.k. adresowany jest bezpośrednio do sądu odwoławczego orzekającego w postępowaniu apelacyjnym. Przepis ten zawiera trzy reguły (ne peius), kiedy sąd odwoławczy nie może orzekać reformacyjnie na niekorzyść oskarżonego pomimo wniesienia apelacji na jego niekorzyść, a...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?