Krakowiak Damian, Uzasadnione wątpliwości co do poczytalności a opinia wstępna. Glosa do postanowienia SN z dnia 25 wrześnie 2014 r., III KK 229/14

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Uzasadnione wątpliwości co do poczytalności a opinia wstępna. Glosa do postanowienia SN z dnia 25 wrześnie 2014 r., III KK 229/14

1.Uwagi wstępne

W postanowieniu z dnia 25 września 2014 r. SN zajmował się kwestią obrony obligatoryjnej, będącej wynikiem ujawnienia się wątpliwości co do poczytalności oskarżonego. W glosowanym orzeczeniu najwyższa instancja sądowa poruszyła dwie istotne kwestie. Pierwsza wiąże się z tezą, iż nie każda wątpliwość dotycząca stanu psychicznego oskarżonego skutkuje uruchomieniem obrony obligatoryjnej ze wszystkimi jej konsekwencjami. Po wtóre, na kanwie sprawy zarysowało się zagadnienie proceduralne. Oto bowiem prokurator w toku postępowania przygotowawczego przeprowadził dowód z pisemnej opinii biegłego psychiatry, któremu zlecił ustalenie istnienia podstaw do powzięcia wątpliwości uzasadniających powołanie biegłych w trybie art. 202 § 1 k.p.k. Takie postępowanie spotkało się z akceptacją najwyższej instancji sądowej.

W dalszej części poddane zostanie analizie stanowisko SN odnośnie do momentu aktualizacji obrony obligatoryjnej, o której mowa w art. 79 § 1 pkt 3k.p.k., a także praktyka dopuszczania...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX