Dziergawka Anna, Uzasadniona wątpliwość co do stanu poczytalności oskarżonego jako bezwzględna przyczyna odwoławcza. Glosa do wyroku SN z dnia 28 stycznia 2020 r., II KK 22/19

Glosy
Opublikowano: PS 2022/5/121-129
Autor:
Rodzaj: glosa

Uzasadniona wątpliwość co do stanu poczytalności oskarżonego jako bezwzględna przyczyna odwoławcza. Glosa do wyroku SN z dnia 28 stycznia 2020 r., II KK 22/19

glosa krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX