Glosy
Opublikowano: OSP 2019/9/88
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa aprobująca

Utrata zaufania do pracownika a zarzut dyskryminacyjnej przyczyny wypowiedzenia. Glosa do wyroku SN z dnia 6 marca 2018 r., II PK 75/17

Słowa kluczowe: prawo pracy, wypowiedzenie umowy o pracę, pracownik na kierowniczym stanowisku, utrata zaufania jako przyczyna wypowiedzenia, whistleblowing

I. Stanowisko Sądu Najwyższego (SN) w przedmiotowej sprawie zasługuje na szczególną uwagę z racji kwestii podniesionych w wyroku. Stan faktyczny nie wydaje się skomplikowany. W największym uproszczeniu sprowadza się do wypowiedzenia pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku dyrektora departamentu finansowego umowy o pracę z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia, wskazując jako przyczynę uzasadniającą rozwiązanie – utratę zaufania. Strona powodowa zakwestionowała powód ustania stosunku pracy, jednocześnie podniosła zarzut dyskryminacji w stosunku pracy w związku z art. 183a Kodeksu pracy . W efekcie zarzucono pracodawcy (stronie pozwanej) nie tylko nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem, lecz także postawiono zarzut zastosowania dyskryminacyjnej przyczyny wypowiedzenia stosunku pracy.

Obie tezy zgłoszone przez SN...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację