Krakowiak Damian, Ustawa o ochronie zwierząt a kumulacja ról procesowych. Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2014 r., V KK 370/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ustawa o ochronie zwierząt a kumulacja ról procesowych. Glosa do wyroku SN z dnia 16 stycznia 2014 r., V KK 370/13

1.Uwagi wstępne

W wyroku z dnia 16 stycznia 2014 r. wydanym w sprawie V KK 370/13 SN zajmował się kwestią dopuszczalności łącznia w jednej sprawie przez stronę roli oskarżonego i pokrzywdzonego. Swoistość układu procesowego, na kanwie którego orzekał SN, wynikała z tego, iż oskarżonego skonfrontowano z zarzutem opartym na treści art. 35 ust. 1 ustawy dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt .

W dalszej części omówiona zostanie argumentacja powołana przez najwyższą instancję sądową na poparcie formułowanych konkluzji. Zastrzec należy, iż wywód SN wymaga uzupełnienia o normatywną podstawę zakazu łączenia w jednym procesie roli strony czynnej i biernej.

W pierwszej kolejności zostanie scharakteryzowany wspomniany zakaz w relacji do przestępstw opisanych w ustawie karnej. Następnie należy wskazać podmiot, któremu służy status pokrzywdzonego przestępstwem stypizowanym w ustawie o ochronie zwierząt. Wreszcie zostaną przedstawione praktyczne konsekwencje obowiązywania zakazu kumulacji ról procesowych w...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX