Dzienisiuk Dorota, Urlop wypoczynkowy a prawo nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia. Glosa do wyroku TS z dnia 30 czerwca 2016 r., C-178/15

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2016
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Urlop wypoczynkowy a prawo nauczyciela do urlopu dla poratowania zdrowia. Glosa do wyroku TS z dnia 30 czerwca 2016 r., C-178/15

1.Przedmiot wyroku i glosy

Wyrok zapadł na skutek złożonego przez wrocławski sąd pracy wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym.

Pani Alicja Sobczyszyn była zatrudniona w Szkole Podstawowej w Rzeplinie. Przez większość 2011 r., lecz nie przez cały rok (w okresie od 28 marca do 18 listopada) przebywała ona na udzielonym przez pracodawcę urlopie dla poratowania zdrowia. Urlop taki przysługuje „w celu przeprowadzenia zaleconego leczenia”, jak stanowi art. 73 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1379).

W przypadku pani Sobczyszyn urlop ten objął okres zaplanowanego dla niej na lipiec 2011 r. urlopu wypoczynkowego. W 2012 r. uwidocznił się więc problem wykorzystania i urlopu wypoczynkowego za 2011 r. i bieżącego urlopu wypoczynkowego za 2012 r.

W dniu 27 kwietnia 2012 r. pani Sobczyszyn zwróciła się do pracodawcy o udzielenie jej niewykorzystanego urlopu wypoczynkowego za rok 2011. Pracodawca uzasadnił odmowę postanowieniami planu urlopów przyjętego na...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX