Biernat Stanisław, Uprawnienia młodzieży szkół ponadpodstawowych do ulg w przejazdach. Glosa do orzeczenia TK z dnia 12 grudnia 1994 r., K 3/94

Glosy
Opublikowano: PiP 1995/8/102-106
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Uprawnienia młodzieży szkół ponadpodstawowych do ulg w przejazdach. Glosa do orzeczenia TK z dnia 12 grudnia 1994 r., K 3/94

(Uprawnienia młodzieży szkół ponadpodstawowych do ulg w przejazdach)

1.

W glosowanym orzeczeniu Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 4 ust. 4 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20 VI 1992 o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego , w części pozbawiającej młodzież szkół ponadpodstawowych publicznych lub niepublicznych o uprawnieniach szkól publicznych, po ukończeniu 20 roku życia, prawa do ulgowych przejazdów kolejowych i autobusowych komunikacji zwykłej, są niezgodne z zasadą sprawiedliwości społecznej i zasadą równości (art. 1 i art. 67 ust. 2 utrzymanych w mocy przepisów konstytucyjnych). Trybunał podzielił więc zasadniczo pogląd wnioskodawcy - Rzecznika Praw Obywatelskich. Zarówno orzeczenie TK, jak i jego uzasadnienie, zasługują na pełną aprobatę.

Trybunał nie po raz pierwszy zajmował się zgodnością z Konstytucją ustawy z 20 VI 1992 r. Już we wcześniejszym orzeczeniuzostały przedstawione istotne zagadnienia wiążące się z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX