Gontarski Waldemar, Unijne środki tymczasowe: "status quo", a nie "status quo ante". Glosa do postanowienia TS z dnia 19 października 2018 r., C-619/18 R

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2019
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Unijne środki tymczasowe: "status quo", a nie "status quo ante". Glosa do postanowienia TS z dnia 19 października 2018 r., C-619/18 R

I.Przedmiot glosy

I.1.Ramy prawne

I.1.1.Odwracalność środka tymczasowego jako zasada

Środek tymczasowy, o którym mowa w art. 279 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) oraz w art. 160 § 2 i n. Regulaminu postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości (Regulamin), działać ma na przyszłość w stosunku do daty wydania postanowienia o tym środku. Jak czytamy w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, celem jest zachowanie „statusu quo” – postanowienie Prezesa Trybunału Sprawiedliwości z 22.05.1992 r., Komisja przeciwko Zjednoczonemu Królestwu, C-40/92 R , pkt 27 (postanowienie w sprawie brytyjskiej); słowem, chodzi o środek zabezpieczający (zabezpieczenie przyszłego wyroku). Co istotne, w pkt 29 postanowienia w sprawie brytyjskiej sformułowano zakaz retroaktywnego działania środka tymczasowego – to po pierwsze, a po drugie – środek tymczasowy nie może doprowadzić do zaspokojenia roszczenia stanowiącego przedmiot postępowania głównego – pkt 29 postanowienia w sprawie brytyjskiej:

„[...]. Należy jednak podkreślić, że sędzia rozpatrujący wnioski o zastosowanie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX