Piskorz-Ryń Agnieszka, Umowa koalicyjna jako informacja publiczna będąca w posiadaniu partii politycznej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2022 r., III OSK 5482/21

Glosy
Opublikowano: OSP 2023/7-8/64
Autor:
Rodzaj: glosa

Umowa koalicyjna jako informacja publiczna będąca w posiadaniu partii politycznej. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 16 grudnia 2022 r., III OSK 5482/21

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX