Kurzępa Bolesław, Ukaranie skarżącego mandatem za wykroczenia określone w załączniku nr 2 ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym[1] nie wykluczało możliwości wszczęcia postępowania wobec strony i ukarania za naruszenia określone w załączniku nr 3 do tej ustawy. Glosa do wyroku WSA z dnia 7 lipca 2016 r., III SA/Po 189/16

Glosy
Opublikowano: PPP 2017/11/115-119
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Ukaranie skarżącego mandatem za wykroczenia określone w załączniku nr 2 ustawy z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym[1] nie wykluczało możliwości wszczęcia postępowania wobec strony i ukarania za naruszenia określone w załączniku nr 3 do tej ustawy. Glosa do wyroku WSA z dnia 7 lipca 2016 r., III SA/Po 189/16

Teza glosowanego wyroku jest dość enigmatyczna i niewiele mówi tym osobom, które na co dzień nie stykają się z problematyką prawnych regulacji transportu drogowego. Może jednak mieć ona duże znaczenie dla tych, którzy transport ten bezpośrednio wykonują bądź też prowadzą jego obsługę. Zagadnieniem podstawowym, poruszonym w omawianym orzeczeniu, jest możliwość podwójnego ukarania tego samego podmiotu za naruszenie przepisów zawartych w ustawie z 6.09.2001 r. o transporcie drogowym. Wątpliwości w tym zakresie pojawiły się na tle następującego stanu faktycznego. Otóż w czerwcu 2014 r. inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego – w oparciu o treść art. 92a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym – nałożył karę pieniężną za wykonywanie przez skarżącego przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące (tachograf) bez wymaganego sprawdzenia okresowego, badania kontrolnego lub kalibracji (l.p. 6.1.4. załącznika nr 3 do u.t.d.), a także za nierejestrowanie za pomocą...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX