Glosy
Opublikowano: ST 2019/9/85-95
Autor:
Notka bibliograficzna: glosa krytyczna

Udział stowarzyszenia zwykłego w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Glosa do wyroku NSA z dnia 12 lutego 2018 r., II OSK 1157/17

W glosie poruszono kwestie związane z udziałem stowarzyszeń zwykłych w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Krytycznie oceniono stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego dotyczące braku możliwości reprezentowania stowarzyszenia przez jego przedstawiciela. Niezbędną analizą objęto stan prawny obowiązujący sąd odwoławczy w dacie wyrokowania oraz zmiany jakie wprowadzono do ustawy – Prawo o stowarzyszeniach po 20.05.2016 r. Autor sformułował określone wnioski względem sposobu wykładni znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, dotyczące zakresu reprezentacji stowarzyszeń zwykłych przez zarząd lub przedstawiciela.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację