Żywolewska Katarzyna, Uczelnia wyższa - statut uczelni wyższej - nauczyciel akademicki - ocena okresowa nauczyciela akademickiego - wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi -akademickiemu. Glosa do wyroku SN z dnia 24 marca 2015 r., I PK 201/14

Glosy
Opublikowano: OSP 2015/12/112
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Uczelnia wyższa - statut uczelni wyższej - nauczyciel akademicki - ocena okresowa nauczyciela akademickiego - wypowiedzenie stosunku pracy nauczycielowi -akademickiemu. Glosa do wyroku SN z dnia 24 marca 2015 r., I PK 201/14

Pomimo dość długiego okresu obowiązywania ustawy z 27.07.2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym , zarówno w doktrynie, jak i judykaturze sporadycznie zajmowano się zagadnieniem oceny okresowej mianowanego nauczyciela akademickiego. Wątpliwości nasuwa niejasne określenie dopuszczalności kontroli sądowej zgodności z prawem przeprowadzenia oceny, jej wyniku i uzasadnienia. W takiej sytuacji istotną rolę powinno odgrywać orzecznictwo Sądu Najwyższego (SN), jednak orzeczeń takich jest dotychczas niewiele. Inną kwestią jest kontrola sądowa rozwiązania za wypowiedzeniem stosunku pracy z mianowania z powodu negatywnej oceny okresowej, gdyż art. 136 ust. 2 p.s.w. stanowi wprost, że spory o roszczenia ze stosunku pracy pracowników uczelni rozpatrują sądy pracy.

Należy zwrócić uwagę na zmieniony ustawą nowelizującą art. 124 p.s.w. , który stanowi, że negatywny wynik choćby jednej oceny okresowej może stanowić powód wypowiedzenia stosunku pracy (art. 124 ust. 1 pkt 3p.s.w.), natomiast dwie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX