Rzetecka-Gil Agnieszka, Tymczasowe aresztowanie pracownika samorządowego – problematyka wygaśnięcia stosunku pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 23 stycznia 2014 r., I PK 136/13

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2015
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Tymczasowe aresztowanie pracownika samorządowego – problematyka wygaśnięcia stosunku pracy. Glosa do wyroku SN z dnia 23 stycznia 2014 r., I PK 136/13

I. Wyrok Sądu Najwyższego dotyczy doniosłego na gruncie ustawy o pracownikach samorządowych zagadnienia, czy przepis art. 35 tej ustawy reguluje w sposób całościowy materię związaną z tymczasowym aresztowaniem pracownika samorządowego, czy też tylko w sposób częściowy, a w konsekwencji – poprzez odesłanie z art. 43 tej ustawy – zastosowanie znajdzie przepis art. 66 § 1 kodeksu pracy. Innymi słowy: czy stosunek pracy pracownika samorządowego wygasa po upływie trzech miesięcy tymczasowego aresztowania, z mocy art. 66 § 1 kodeksu pracy, czy też nie wygasa, trwając dalej w stanie „zawieszenia”, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych? Przedstawiony w glosowanym wyroku pogląd jest tym bardziej istotny, że SN zajął odmienne stanowisko w przedmiotowej materii od zaprezentowanego w uchwale SN z dnia 14 stycznia 2010 r., III PZP 4/09 .

Stan faktyczny sprawy przedstawiał się następująco. Były pracownik, wcześniej zatrudniony na stanowisku młodszego strażaka w straży...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX