Salamonowicz Marek, Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05

Glosy
Opublikowano: Glosa 2006/3/127-133
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Tajemnica przedsiębiorstwa w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Glosa do uchwały SN z dnia 21 października 2005 r., III CZP 74/05

Glosowana uchwała ma niezmiernie istotne znaczenie dla sfery zamówień publicznych. Sąd Najwyższy nie wypowiadał się dotychczas w sprawie istnienia uprawnienia, czy też obowiązku badania przez zamawiającego zasadności zakazu (zastrzeganego w ofercie) udostępniania określonych informacji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Sąd Najwyższy nie wypowiedział się również w kwestii reakcji na niezgodność z prawem wspomnianych wyżej czynności. Co więcej, wynik dokonanej przez Sąd Najwyższy wykładni jest w znacznej mierze odmienny od obecnie prezentowanej w doktrynie i praktyce. Z tych względów istnieje wyraźna potrzeba rozważenia praktycznych konsekwencji wskazanej uchwały.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX