Szarek-Zwijacz Anna, Szczególne okoliczności uzasadniające dokonanie przez notariusza czynności poza kancelarią. Glosa do postanowienia s.okręg. z dnia 28 czerwca 2013 r., II Cz 1036/13

Glosy
Opublikowano: NPN 2014/3/57-70
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: krytyczna

Szczególne okoliczności uzasadniające dokonanie przez notariusza czynności poza kancelarią. Glosa do postanowienia s.okręg. z dnia 28 czerwca 2013 r., II Cz 1036/13

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Odwoławczy postanowieniem z dnia 28 czerwca 2013 r. (II Cz 1036/13, niepublikowane) oddalił zażalenie wnioskodawcy na odmowę dokonania czynności notarialnej poza pomieszczeniami kancelarii. Stan faktyczny w sprawie przedstawiał się następująco. Notariusz prowadzący kancelarię notarialną w Krakowie został poproszony przez spółkę Skarbu Państwa (działającą celem zwiększenia zabezpieczenia energetycznego państwa) o dokonanie czynności wyjazdowych polegających na ustanowieniu na działkach, przez które przebiegać miała inwestycja liniowa, odpowiednich służebności. Spółka oczekiwała, że dokonywanie czynności będzie się odbywało w siedzibach urzędów gmin, w miejscowościach położonych od kilku do kilkudziesięciu kilometrów od kancelarii. Argumentowała przy tym, że dokonanie tych czynności jest niezbędne ze względu na potrzebę zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej, ponieważ bez ustanowienia służebności przesyłu nie będzie...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX