Tomaszewska Monika, Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych. Glosa do wyroku SN z dnia 23 stycznia 2004 r., I PK 208/03

Glosy
Opublikowano: GSP-Prz.Orz. 2005/1-2/217-222
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Szczególna ochrona stosunku pracy działaczy związkowych. Glosa do wyroku SN z dnia 23 stycznia 2004 r., I PK 208/03

Glosowany wyrok dotyczy istotnego zagadnienia związanego z wyłączeniem szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy działaczy związkowych, którą przyznaje art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych . Jednak, zdaniem Sądu Najwyższego, ochrona ta nie dotyczy przypadków, gdy z mocy przepisów szczególnych następuje skutek w postaci ustania stosunku pracy, niezależnie od woli pracodawcy, a jedynie po spełnieniu określonych przesłanek, z którymi przepisy szczególne powyższy skutek prawny łączą. Prezentowana przez Sąd Najwyższy teza zasługuje na aprobatę i wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą SN.

Ratio legis art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych jest dość oczywisty i sprowadza się do gwarancji stabilności stosunku pracy pracownika , który z uwagi na pełnioną funkcję w zakładowej organizacji związkowej szczególnie narażony jest na utratę pracy z uwagi na częste konfrontowanie interesów pracowniczych z pracodawcą . Ochronę tych...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX