Szpunar Maciej, Zachariasiewicz Maciej, Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych. Glosa do wyroków TS: z dnia 18 grudnia 2007 r., C-341/05 oraz z dnia 11 grudnia 2007 r., C-438/05

Glosy
Opublikowano: EPS 2008/7/37-48
Autorzy:
Rodzaj: glosa

Swoboda przedsiębiorczości i swoboda świadczenia usług a działania związków zawodowych. Glosa do wyroków TS: z dnia 18 grudnia 2007 r., C-341/05 oraz z dnia 11 grudnia 2007 r., C-438/05

1.Uwagi wstępne

W grudniu 2007 r. Europejski Trybunał Sprawiedliwości (dalej jako ETS lub Trybunał) wydał dwa bardzo istotne dla rozwoju prawa wspólnotowego rozstrzygnięcia. Orzeczenia w sprawach Laval i Viking Line dotyczą fundamentalnych zagadnień z zakresu swobody świadczenia usług (Laval) i swobody przedsiębiorczości (Viking Line). W obydwu sprawach pojawiła się bowiem kwestia kolizji pomiędzy zasadniczymi wartościami, chronionymi przez prawo wspólnotowe. Z jednej strony, w grę wchodziło umacnianie swobodnej konkurencji w świadczeniu tańszych usług przez przedsiębiorców z różnych państw członkowskich; z drugiej zaś - wzgląd na prawa pracownicze i ochronę socjalną. W obydwu omawianych sprawach zasadniczym pytaniem było bowiem, na ile związki zawodowe mogą - dążąc do ochrony praw pracowniczych - ograniczać możliwość swobodnego działania przedsiębiorcy z innego państwa członkowskiego. W istocie zatem, Trybunał stanął przed trudnym zadaniem wyznaczenia granicy pomiędzy zakresami, w których wspomniane...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX