Kucharski Piotr, Stosunek pracy nauczyciela - wynagrodzenie za pracę - dodatek do wynagrodzenia zasadniczego z tytułu sprawowania opieki nad oddziałem w szkole - zakres podmiotowy. Glosa do uchwały SN z dnia 8 lipca 2008 r., I PZP 3/08

Glosy
Opublikowano: OSP 2009/5/59
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Stosunek pracy nauczyciela - wynagrodzenie za pracę - dodatek do wynagrodzenia zasadniczego z tytułu sprawowania opieki nad oddziałem w szkole - zakres podmiotowy. Glosa do uchwały SN z dnia 8 lipca 2008 r., I PZP 3/08

1. Uchwała odnosi się do przepisu określającego, że prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje nauczycielowi sprawującemu funkcję wychowawcy klasy i dlatego zasługuje na jej rozpatrzenie.

Na wstępie należy zauważyć, że uchwała Sądu Najwyższego z 8 lipca 2008 r. I PZP 3/2008, została podjęta po rozpoznaniu przez ten Sąd zagadnienia prawnego przedstawionego przez Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach, czy na podstawie § 5 pkt 2 lit. a cyt. rozporządzenia z 31 stycznia 2005 r. dodatek funkcyjny przysługuje tylko nauczycielowi sprawującemu funkcję wychowawcy klasy, czy też również nauczycielowi, któremu powierzono opiekę oddziału przedszkolnego.

Jak wynika z uzasadnienia glosowanej uchwały, SN doszedł do wniosku, że w przedstawionym pytaniu Sądowi Okręgowemu w istocie chodziło o uzyskanie wyjaśnienia, „czy określenie „wychowawca klasy", obejmuje tylko nauczyciela, któremu powierzono sprawowanie opieki wychowawczej nad oddziałem w szkole (klasą), czy też także...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX