Wesołowska Agnieszka, Stosowanie zwolnienia dla transakcji związanych z nieruchomościami, w tym dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu. Glosa do wyroku TS z dnia 12 lipca 2012 r., C-326/11

Glosy
Opublikowano: LEX/el. 2012
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Stosowanie zwolnienia dla transakcji związanych z nieruchomościami, w tym dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu. Glosa do wyroku TS z dnia 12 lipca 2012 r., C-326/11

1.Wprowadzenie

Orzecznictwo Trybunału dotyczące zwolnień podatkowych z jednej strony należy do najważniejszego i odgrywającego największą rolę we wspólnym systemie podatku VAT, z drugiej strony, pomimo że jest wyjątkowo bogate, cały czas stanowi podstawę większości wydawanych wyroków Trybunału dotyczących podatku VAT. W tę linię orzeczniczą wpisuje się również wyrok w sprawie C-326/11, który bezpośrednio dotyczył zwolnienia przewidzianego na gruncie dyrektywy 112 w przepisie art. 135 ust. 1 lit. j-h, który to przewiduje zwolnienia dla transakcji związanych z nieruchomościami, w tym dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, inne niż dostawy przed pierwszym zasiedleniem, dostawy terenów niezabudowanych, inne niż dostawy terenów budowlanych oraz związanych z dzierżawą i wynajmem nieruchomości. Komentowany wyrok bezpośrednio dotyczył zwolnienia obecnie przewidzianego na gruncie przepisu art. 135 ust. 1 lit. jdyrektywy 112, na mocy którego zwolnienie przewidziane jest dla dostaw,...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX