Łukowiak Bartosz, Stosowanie reguły in dubio pro reo w postępowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 7 września 2018 r., II AKa 200/18

Glosy
Opublikowano: OSP 2020/11/90
Autor:
Rodzaj: glosa

Stosowanie reguły in dubio pro reo w postępowaniu w sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie. Glosa do wyroku s.apel. z dnia 7 września 2018 r., II AKa 200/18

glosa aprobująca

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX