Naworski Jerzy Paweł, Status prawny rolnika w procesie cywilnym z przedsiębiorcą. Glosa do uchwały SN z dnia 26 lutego 2015 r., III CZP 108/14

Glosy
Opublikowano: Glosa 2015/4/31-40
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Status prawny rolnika w procesie cywilnym z przedsiębiorcą. Glosa do uchwały SN z dnia 26 lutego 2015 r., III CZP 108/14

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie i ocena orzecznictwa Sądu Najwyższego (dalej jako SN) na temat charakteru sprawy między rolnikiem i przedsiębiorcą. Dobrą do tego okazję stwarza uchwała SN uznająca sprawę cywilną między rolnikiem i przedsiębiorcą o roszczenie wynikające z umowy kontraktacji za sprawę gospodarczą. W glosie do uchwały zostały poruszone także zagadnienia dotyczące statusu rolnika indywidualnego oraz instytucji pytań prawnych uregulowane w art. 390 kodeksu postępowania cywilnego .

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX