Bielski Piotr, Status prawny osoby fizycznej prowadzącej działalność wytwórczą w dziedzinie rolnictwa na gruncie prawa prywatnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 17 lutego 2021 r., I NSNc 152/20

Glosy
Opublikowano: OSP 2022/9/72
Autor:
Rodzaj: glosa

Status prawny osoby fizycznej prowadzącej działalność wytwórczą w dziedzinie rolnictwa na gruncie prawa prywatnego. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego – Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych z dnia 17 lutego 2021 r., I NSNc 152/20

glosa częściowo krytyczna

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX