Niewęgłowski Adrian, Spór o własność tzw. "kancelarii hetmańskiej" Branickich. Glosa do wyroku SN z dnia 31 stycznia 2018 r., I CSK 195/17

Glosy
Opublikowano: PS 2019/5/98-104
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Spór o własność tzw. "kancelarii hetmańskiej" Branickich. Glosa do wyroku SN z dnia 31 stycznia 2018 r., I CSK 195/17

Dokumenty powstałe przy wykonywaniu określonej funkcji publicznej mają publiczny charakter i wchodzą do państwowego zasobu archiwalnego. O publicznym lub prywatnym charakterze dokumentów nie decyduje miejsce ich przechowywania, ale to, czy dokumenty te pochodzą od osoby pełniącej funkcję organu państwowego i zostały wytworzone w związku z działalnością publiczną tej osoby.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX