Jasiakiewicz Marek, Spółki kapitałowe - ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji - powołanie do rady nadzorczej spółki akcyjnej pracowników wybranych przez pracowników - zaskarżenie negatywnych w tym względzie uchwał zgromadzenia spółki akcyjnej. Glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2013 r., V CSK 311/12

Glosy
Opublikowano: OSP 2014/4/43
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: częściowo krytyczna

Spółki kapitałowe - ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji - powołanie do rady nadzorczej spółki akcyjnej pracowników wybranych przez pracowników - zaskarżenie negatywnych w tym względzie uchwał zgromadzenia spółki akcyjnej. Glosa do wyroku SN z dnia 28 maja 2013 r., V CSK 311/12

1. Z wielu powodów wskazane orzeczenie SN zasługuje na szczególną uwagę. Na pierwszy plan wysuwa się kwestia kształtowania składu rady nadzorczej, przy czym chodzi o członka rady wybieranego przez pracowników spółki akcyjnej powstałej wskutek komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego . W tle niniejszej sprawy rysuje się jednak znacznie szerszy problem dotyczący zakresu partycypacji pracowników w zarządzaniu spółką, którego geneza sięga rozbudowanej roli samorządu pracowniczego przedsiębiorstwa państwowego . Zniesienie samorządu (jako jeden z ustawowych skutków przeprowadzenia komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego) miało być w pewnym stopniu „zrekompensowane" przez przyznanie pracownikom substytucyjnego uprawnienia do wyboru kandydatów do rady nadzorczej nowo powstałej spółki Skarbu Państwa (z udziałem Skarbu Państwa) .

2. W stanie faktycznym niniejszej sprawy Skarb Państwa dokonał zbycia akcji prywatnym inwestorom, niemniej jednak jest nadal największym akcjonariuszem. Z...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX