Kuniewicz Zbigniew, Spółki kapitałowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzenie wspólników, zaskarżenie uchwały tego zgromadzenia przez członków zarządu, zabezpieczenie roszczenia. Glosa do uchwały SN z dnia 17 grudnia 2015 r., III CZP 91/15

Glosy
Opublikowano: OSP 2018/6/57
Autor:
Rodzaj: glosa
Notka bibliograficzna: aprobująca

Spółki kapitałowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzenie wspólników, zaskarżenie uchwały tego zgromadzenia przez członków zarządu, zabezpieczenie roszczenia. Glosa do uchwały SN z dnia 17 grudnia 2015 r., III CZP 91/15

Słowa kluczowe: spółki kapitałowe, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzenie wspólników, zaskarżenie uchwały tego zgromadzenia przez członków zarządu, zabezpieczenie roszczenia

I. Glosowana uchwała Sądu Najwyższego (SN) wpisuje się w tę linię orzeczniczą, którą wyznaczyła uchwała SN z 22 października 2009 r. (III CZP 63/09) , rozstrzygająca kwestię reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o.o.) w sprawie o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników w sytuacji, gdy skarżącym był wspólnik pełniący jednocześnie funkcję członka zarządu pozwanej spółki. Przypomnę, że we wspomnianej uchwale z 2009 r. SN wykluczył stosowanie ogólnych przepisów o reprezentacji spółki, tj. art. 201 i 204 Kodeksu spółek handlowych , a tym samym wyłączył możliwość reprezentacji spółki przez zarząd. Mając na względzie potrzebę ochrony interesów spółki w sporze o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników, SN uznał, że kompetencja zarządu do reprezentacji spółki jest wyłączona...

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX