Glosy
Opublikowano: Glosa 2019/3/72-78
Autor:

Skutki zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce komandytowo-akcyjnej. Glosa do wyroku WSA z dnia 6 czerwca 2018 r., I SA/Po 290/18

Glosowany wyrok koncentruje się przede wszystkim na ustaleniu konsekwencji płynących ze zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, a zwłaszcza skutków wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian wynikających z tego zdarzenia. Szczególnego znaczenia nabiera przede wszystkim ustalenie momentu zaistnienia zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej, co w dalszej kolejności determinuje ocenę skuteczności czynności dokonanych przy udziale nabywcy ogółu praw i obowiązków wspólnika.

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację